VITERRA_191112-8047.jpg

Udržitelnost

Naše hodnoty

Hodnoty naší společnosti vyjadřují způsob, jakým se chováme, naše přesvědčení a priority společnosti. 

Definují, co to znamená pracovat ve společnosti Viterra. Společně s etickým kodexem a politikou společnosti jsou základním kamenem našeho systému udržitelnosti, Viterra Corporate Practice (GCP).

Naší první prioritou je ochrana zdraví a dobrý zdravotní stav všech zaměstnanců. V přístupu ke zdraví a bezpečnosti jsme velmi proaktivní; naším cílem je neustálé zlepšování v oblasti prevence nemocí z povolání a pracovních úrazů.

Podporujeme nejvyšší úroveň profesionality, osobního vlastnictví a podnikatelského ducha u všech našich zaměstnanců. Zároveň nikdy neohrožujeme jejich bezpečnost. V podnikání se vždy snažíme o maximální spokojenost všech zúčastněných stran, což je jeden z klíčů našeho úspěchu.

Naším cílem je dosáhnout výsledků vysoce efektivní cestou, v níž se zaměřujeme na preciznost, kvalitu, udržitelnost a neustálé vylepšování všeho, co děláme a čím se zabýváme.

Jsme si plně vědomi toho, že naše práce může mít dopad na společnost a životní prostředí, a proto vše vykonáváme v souladu s ochranou společnosti. Zároveň dbáme na lidská práva, ochranu zdraví i bezpečnost.

Se všemi našimi zaměstnanci, obchodními partnery i společností celkově budujeme vzájemné vztahy na základě otevřené komunikace, bezúhonnosti a transparentnosti.

Read our Cookies Policy